UNI - PAK - Tko je tko u ambalažnoj industriji

Napredna pretraga

Pretraga

Grad
Kategorija

Klasifikacija

 • UNI - PAK

  10000 Zagreb, Šublinov vijenac 5

  OIB: 3731600
  Tel: +358(0)1 347 04 35
  Fax: +358(0)1 347 04 35
  Email: uni-pak@uni-pak.hr
  Web: www.uni-pak.hr

  Odgovorna osoba: Stipica Hećimović
  E-mail:

  Djelatnost/i:

  • Papir, karton, valoviti karton
  • Dizajn ambalaže, etiketa...
  • Male naklade
  • Ofsetni tisak
  • Od papira, kartona i valovitog kartona
  • Prehrambena industrija
  • Farmaceutska industrija
  • Kozmetička industrija
  • Kemijska industrija
  • Strojevi i uređaji
  • Dorada
  • Priprema
  • Tisak
  • Grafička dorada
  • Biganje
  • Perforacija
  • Štancanje
  • Dizajn
  • Tisak
  • Sitotisak
  • Korisnici tiskarskih usluga