DETO d.o.o. - Tko je tko u ambalažnoj industriji

Napredna pretraga

Pretraga

Grad
Kategorija

Klasifikacija

 • DETO d.o.o.

  Primorska 59

  OIB:
  Tel: 381 13 373 137
  Fax: 381 13 373 200
  Email: office@deto.rs
  Web: deto.rs/

  Odgovorna osoba: Miodrag Ristić
  Tel: 381 63 82 86 228
  E-mail:

  Kontakt osoba: Lidija Ristić
  Tel: 381 63 86 14 284
  E-mail:

  Djelatnost/i:

  • Dizajn ambalaže, etiketa...
  • Grafička priprema
  • Osvjetljavanje filmova
  • Tisak etiketa i ambalaže
  • Male naklade
  • Ofsetni tisak
  • Ostalo
  • Proizvođači ambalaže
  • Od papira, kartona i valovitog kartona
  • Plastifikacija
  • Spiralni uvez
  • Dizajn
  • Tisak
  • Ofsetni tisak
  • Grafička priprema
  • Osvjetljavanje filmova