CROPAK dobitnici 2006.

Kategorija – CROPAK GODINE 2006.

Proizvod: Brachia – maslinovo ulje – maslina

Proizvođač ambalaže: Studio

Cro-ker, Zagreb, Sitopapir d.o.o., Zagreb

Dizajn: Izvorka Serdarević, Jelena Zečević, TRIDVAJEDAN tržišne komunikacije d.o.o., Zagreb
Vlasnik proizvoda: Brachia p.z., Supetar na Braču

Kategorija – Industrijski dizajn ambalaže, displeja i etikete hrvatskog proizvoda/serije

Serija: Viva negazirana prirodna izvorska voda
Proizvođač ambalaže: Eti trade d.o.o., Pazin
Dizajn: Lada Vlainić, DZN usluge grafičkog oblikovanja, Zagreb
Vlasnik proizvoda: Viva d.o.o., Dubrovnik

Kategorija – Ambalaža inozemnog proizvoda/serije na hrvatskom tržištu

Serija: D’oliva – snaga masline za njegu vašeg tijela
Proizvođač ambalaže: Medipharma Homburg GmbH, Homburg, Njemačka
Dizajn: Junker Ulrich, Junker Design Agentur, Ramstein-Miesenbach, Njemačka
Vlasnik proizvoda: Naturprodukt d.o.o., Zagreb

Kategorija – Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije

Serija: ABC svježi krem sir
Proizvođač ambalaže: AD plastik d.d., Solin, Hrvatska
Dizajn: Interbrand Z&L, Hamburg, Njemačka
Vlasnik proizvoda: Belje d.d., Darda

Kategorija – Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije

Proizvod: Brachia – maslinovo ulje – maslina
Proizvođač ambalaže: Studio Cro-ker, Zagreb, Sitopapir d.o.o., Zagreb
Dizajn: Izvorka Serdarević, Jelena Zečević, TRIDVAJEDAN tržišne komunikacije d.o.o., Zagreb
Vlasnik proizvoda: Brachia p.z., Supetar na Braču

Kategorija – Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije

Serija: Diplomatsko vino
Proizvođač ambalaže: Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli, Grafpex d.o.o., Zagreb, Box ambalaža d.o.o., Novo Čiče
Dizajn: Nenad Dogan, Proximity d.o.o., Zagreb
Vlasnik proizvoda: Badel 1862 d.d., Zagreb

Kategorija – Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije

Serija: Djevičansko maslinovo ulje ekstra limun, naranča i šampion
Proizvođač ambalaže: Grafis d.o.o., Split, Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
Dizajn: Viktor Popović, Split
Vlasnik proizvoda: Stella Croatica, Split

Kategorija – Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije

Serija: Kraš 1911
Proizvođač ambalaže: Istragrafika d.d., Rovinj, Hrvatska
Dizajn: Dean Vranić, Imago reklamna agencija d.o.o., Zagreb
Vlasnik proizvoda: Kraš d.d., Zagreb

Kategorija – Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije

Serija: Vrhunsko vino Postup (etiketa, poklon kutija, transportna kutija)
Proizvođač ambalaže: Grafičar d.d., Ludbreg, Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
Dizajn: Vanja Cuculić, Studio Cuculić, Zagreb
Vlasnik proizvoda: Istravino d.d., Rijeka

Kategorija – Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije

Serija: Zvijezda maslinova ulja
Proizvođač ambalaže: Etikgraf d.o.o., Sv. Petar u Šumi, Owens – IIIinois Manufactoring, Italija
Dizajn: Tea Kličinović, Agrokor d.d., Korporativna promocija i dizajn, Zagreb
Vlasnik proizvoda: Zvijezda d.d., Zagreb

Ambalaža s prepoznatljivim vizualnim identitetom Hrvatske

Serija: Paprenjak: tradicionalni hrvatski kolač
Proizvođač ambalaže: Box-Ambalaža d.o.o., Zagreb; Tipomat d.o.o., Zagreb; L.D. studio d.o.o., Zagreb, Rotoplast, Sveta Nedelja
Dizajn: Bruketa&Žinić d.o.o., Zagreb
Vlasnik proizvoda: Paprenjak d.o.o., Zagreb

Kategorija – Grafički dizajn ambalaže, displeja i etikete hrvatskog proizvoda/serije


Serija: Čokolade Kraš 1911
Proizvođač ambalaže: Istragrafika d.d., Rovinj
Dizajn: Dean Vranić, Imago reklamna agencija d.o.o., Zagreb
Vlasnik proizvoda: Kraš d.d., Zagreb

EKO CROPAK

Kategorija – Stroj, uređaj, oprema i cjeloviti projekt ­gospodarenja ambalažom i ambalažnim otpadom

Projekt: Tvornica biorazgradive plastike u Belom Manastiru
 
Tvrtka: EcoCortec d.o.o., Osijek
T­vor­ni­ca je jed­na od pr­vih u Eu­ro­pi ko­ja ko­ri­sti no­vu teh­no­lo­gi­ju pro­iz­vod­nje više­sloj­nih, bio­raz­gra­di­vih pla­stič­nih fo­li­ja te fo­li­ja za zaš­ti­tu od ko­ro­zi­je. Bio­raz­gra­di­va am­ba­laža tj. nje­na pro­iz­vod­nja jest zbri­nja­va­nje ot­pa­da i pri­je na­stan­ka zbog svoj­sta­va ­raspa­da­nja am­ba­laže. Bio­raz­gra­di­va am­ba­laža je am­ba­laža ko­ja ni­je i ne može po­sta­ti ot­pad tj. onečišća­va­ti oko­liš. Rezultat ove tehnologije su u pot­pu­no­sti bio­raz­gra­di­vi fil­mo­vi i fo­li­je na­prav­lje­ne od ob­nov­lji­vih iz­vo­ra-­ku­ku­ru­za, umje­sto pe­tro­ke­mij­skih si­ro­vi­na. Pro­iz­vo­di se od bilj­nih re­sur­sa, ob­nov­lji­vih sva­ke go­di­ne te se u pot­pu­no­sti raz­građu­je u uvje­ti­ma dje­lo­va­nja mi­kroor­ga­ni­za­ma iz pri­ro­de na ug­ljič­ni diok­sid i vo­du.

EKO CROPAK

Kategorija – Stroj, uređaj, oprema i cjeloviti projekt ­­gospodarenja ambalažom i ambalažnim otpadom

Uređaj: Tepak – uređaj za prihvat i naplatu PET i AL ambalaže
Tvrtka: Tehnix d.o.o., Donji Kraljevec
Uređaj je namijenjen za automatsko preuzimanje, pakiranje i naplatu PET i AL povratne ambalaže te slaganje u eko vreće. Primjenjuje se u trgovačkim centrima, trgovinama, reciklažnim dvorištima, bolnicama...Uređaj prihvaća ambalažu, skida zatvarač i papir, vrši perforiranje, smanjuje volumen, broji komade, izdaje listić, radi bilance količine, puni eko vreće, obrađuje više vrsta ambalaže. Kapacitet uređaja je 1500 kom/sat.

EKO CROPAK

Kategorija – Eko ambalaža

Proizvod: Eco Works biorazgradive folije i vrećice
Proizvođač ambalaže: EcoCortec d.o.o., Osijek
Vlasnik proizvoda: EcoCortec d.o.o., Osijek