CROPAK dobitnici 2004.


Kategorija hrvatskog prehrambenog proizvoda


Proizvod: Džem od suhe smokve i džem od suhe smokve s narančom 212 g
Proizvođač: SMS d.o.o., Split
Dizajn: Boris Ljubičić, Studio International, Zagreb
Tisak: Jafra print d.o.o., Solin


Kategorija voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića


Proizvod: Studena s okusom zelene jabuke
Proizvođač: Podravka d.d., Koprivnica
Dizajn: Orsat Franković i Drago Perić, TF marketing, Zagreb
Tisak: Grafičar d.d., Ludbreg


Kategorija kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda


Proizvod: Brač u maslinovom sapunu
Proizvođač: Brač fini sapuni Postira, Brać
Dizajn: Laboratorij Dr. Džanić, Zagreb
Tisak: Grafform d.o.o., Split


Kategorija serije hrvatskog proizvoda


Proizvod: Finesa Prekrašni kolačići – Krašuljci, Krašotice, Krašopisi
Proizvođač: Kraš d.d., Zagreb
Dizajn: Dean Vranić, Imago reklamna agencija d.o.o., Zagreb
Tisak: Aluflexpack d.o.o., Zadar


Kategorija predmeta opće uporabe


Proizvod: Faks Helizim superaktiv deep cleaning & active freshness 3 kg
Proizvođač: Saponia d.d., Osijek
Dizajn: Vladimir Madunić i Ljerka Fury, Saponia d.d., Osijek
Tisak: Aluflexpack d.o.o., Umag


Kategorija serije inozemnog proizvoda na hrvatskom tržištu


 
Proizvod: Sokovi i nektari Fructal
Proizvođač: Fructal d.d., Slovenija
Dizajn: Igor Arih, Arih d.o.o., Slovenija
Tisak: Mont Grafika, Slovenija


Kategorija inozemnog proizvoda na hrvatskom tržištu


Proizvod: Fructal voćni sok višnja
Proizvođač: Fructal d.d., Slovenija
Dizajn: Igor Arih, Arih d.o.o., Slovenija
Tisak: Mont Grafika, Slovenija