Studentska kreativna radionica CROPAK 2011 - Rezultati ocjenjivanja


Rezultati ocjenjivanja stručnog ocjenjivačkog suda Studentske kreativne radionice CROPAK 2011


R.b. PREZIME I IME INSTITUCIJA BODOVA
1 Rusak Mateja Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 128
2 Brkić Josipa Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 125
3 Kutleša Jelica Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 124
4 Brajnović Andrea Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 122
5 Sužnjević Andrea Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 121
6 Juričev Martinčev Cvitana Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 117
7 Soće Žana / Šilić Lucija Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 114
8 Tumpić Davorka Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 113
9 Šuran Oleg Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 113
10 Maričić Tomislav Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 112
11 Ukić Martina Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 111
12 Hrgović Tanja Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 110
13

Pomykalo Filip /Šavorić Dina

Agora - Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti 109
14 Miloš Ivona Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 109
15 Burcar Pavao / Mrkšić Sandra Agora - Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti 108
16 Benčić Nina Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 108
17 Vranjić Ivan (Rad 2) Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 107
18 Habazin Dino Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 107
19 Brkić Martina Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 107
20 Matić Ivo Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 106
21 Draganja Vinka Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 106
22 Vukalović Nikola (Rad 1) Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 105
23 Ivandić Ina Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 102
24 Ćorluka Josipa Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 102
25 Vranjić Ivan (Rad 1) Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 101
26 Glavaš Davor Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 101
27 Franković Adi Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 100
28 Čugalj Sanda Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 100
29 Cukina Suzana Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 100
  Manje od 100 bodova (abecednim redom)
  Babić Ivan Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 
  Bilić Matej Agora - Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti 
  Celić Nikola Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 
  Frljak Lucija Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
  Gjurin Filip / Droždan Kranjčec Petra Agora - Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti 
  Hadžić Romi Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 
  Križanac Nikola Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 
  Majcen Ivan Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
  Mitraković Damir Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 
  Pavić Velimir Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
  Popić Mileusnić Petar (rad 1) Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 
  Popić Mileusnić Petar (rad 2) Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 
  Škulj Darko Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
  Šoštarić Hana Agora - Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti 
  Tomić Goranka Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 
  Vranjić Ivan (Rad 3) Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 
  Vukalović Nikola (Rad 2) Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
  Zlatar Sanja Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 


Ocjenjivanje je provedeno u prostorima Instituta za ambalažu i tiskarstvo, Radnička cesta 48/III u Zagrebu, 13. travnja 2011.

Stručni ocjenjivački sud su činili:
Aljoša Brajdić, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Dean Vranić, Imago reklamna agencija d.o.o., supervizor i autor kreativnog zadatka
Jesenka Pibernik, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katica Suban, Suban d.o.o., Strmec
Ljubica Marčetić Marinović, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
Valentina Suban Jakuš, Suban d.o.o., Strmec
Vanja Rakočević, Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti Agora

Napomena: Sveučilišni mentori nisu glasali za studente sa svoje institucije.