Studentska kreativna radionica CROPAK 2011 - nominirani


  
Andrea Brajnović,
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Mentor: Aljoša Brajdić
Andrea Sužnjević,
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
Mentorica: Ljubica Marčetić-Marinović

Cvitana Juričev Martinčev,
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mentorica: Jesenka Pibernik 

Jelica Kutleša,
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mentorica: Jesenka Pibernik


Josipa Brkić,
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mentorica: Jesenka Pibernik
Mateja Rusak,
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Mentor: Aljoša Brajdić