Održani skupovi

  • Seminar "Sustavi proizvodnje kutija od kartona i valovitog kartona podržanih računalom" (lipanj 2000.)
  • Savjetovanje - Modernpak 1998 - Dan ambalaže "Materijali , njihova kvaliteta i tehnologičnost u proizvodnji ambalaže" (listopad 1998.)
  • Međunarodno savjetovanje "Plastična ambalaža" (listopad 1997.)