Dobitnici CROPAK 2011

Kategorija: CROPAK GODINE

Proizvod: Pjenušac Poj

Vlasnik proizvoda: Podrum Mladina, Jastrebarsko, Agrokor vina d.o.o., Zagreb
Dizajn: Sanja Kirinić, Agrokor - odjel za korporativnu promociju i dizajn, Zagreb
Proizvođač ambalaže: Birotehnik d.o.o., Oroslavje, Dabić d.o.o., Zagreb, Vetropack Straža, Hum na Sutli
 

Kategorija: STUDENTSKI RADOVI

Zadatak: Redizajn linije proizvoda - kozmetika s posebnom namjenom Suban
Student: Andrea Brajnović, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Mentor: Aljoša Brajdić, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
 

Kategorija: AMBALAŽA INOZEMNOG PROIZVODA/SERIJE

Serija proizvoda 100% sok Fructal Natura
Vlasnik serije: Fructal d.d., Slovenija
Dizajn: Igor Arih, Arih d.o.o., Slovenija
Proizvođač ambalaže: Grafika Soča d.o.o., Slovenija 
 

KATEGORIJA: GRAFIČKI DIZAJN AMBALAŽE

Proizvod: Dorina Fifty
Vlasnik proizvoda: Kraš d.d., Zagreb
Dizajn: Tomislav Jurica Kaćunić, Davor Rukovanjski, Bruketa&Žinić OM d.o.o., Zagreb
Proizvođači ambalaže: Reprint d.o.o., Zagreb i Lana Karlovačka tiskara d.d., Karlovac
 

 

Proizvod: HAND made for you
Vlasnik serije: HAND dizajn studio d.o.o., Zagreb
Dizajn: Vinko Pašalić, HAND dizajn studio d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Kerschoffset d.o.o., Zagreb
 

Kategorija: INDUSTRIJSKI DIZAJN AMBALAŽE

Proizvod: Tuljac s nastavkom
Vlasnik proizvoda: Markek d.o.o., Zagreb
Dizajn: Vladimir Markek, Markek d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Markek d.o.o., Zagreb 
 

Kategorija: DIZAJN U CJELINI

Serija: Ekstra djevičansko maslinovo ulje "Sveti Ivan"
Vlasnik serije: Vodice d.o.o., Vodice
Dizajn: Marita Bonačić, Negra Nigoević, Katarina Perić
Proizvođač ambalaže: Formacom d.o.o., Zagreb
 

Kategorija: TEHNIČKA IZVEDBA AMBALAŽE

Proizvod: Nosiljka 11 x 50 cl za Sarajevsko premium pivo
Vlasnik proizvoda: Sarajevska pivara d.d., Sarajevo
Dizajn: Kaplast d.d., Vojnić
Proizvođač ambalaže: Kaplast d.d., Vojnić 
 

 

Serija povratnih boca za pivo
Vlasnik serije: Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
Proizvođač ambalaže: Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
 

Kategorija: PROTOTIP

Proizvod: Poklon kutija za vino i sir
Vlasnik prototipa: Istragrafika d.d., Rovinj
Dizajn: Miloš Nikolić, Istragrafika d.d., Rovinj
Proizvođač prototipa: Istragrafika d.d., Rovinj
 

Kategorija: PRODUŽENA POLICA – STALAK

Stalak: EVA
Vlasnik stalka: Podravka d.d. iz Koprivnice
Dizajn: Vladimir Lauš, Studio za dizajn, Podravka d.d., Koprivnica
Proizvođač police: Horvat production, Ludbreg
 

Kategorija: AMBALAŽA HRVATSKOG PROIZVODA/SERIJE

Serija: Gotova jela - linija "Tradicionalna jela"
Vlasnik serije: Ledo d.d., Zagreb
Dizajn: Predrag Zagorac, Agrokor - odjel za korporativnu promociju i dizajn
Proizvođač ambalaže: LINPAC packaging d.o.o., Sisak
 

 

Serija: Lino Lada - okusi: duo, nougat, milk
Vlasnik serije: Podravka d.d., Koprivnica
Dizajn: Morana Radanović, M-Grafik d.o.o., Zagreb
Proizvođači ambalaže: Aluflexpack d.o.o., Zadar, H.O.N.-ING d.o.o., Sveti Križ Začretje, Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
 

Kategorija: AMBALAŽA HRVATSKOG PROIZVODA/SERIJE – VINA

Proizvod: Pjenušac Poj
Vlasnik proizvoda: Podrum Mladina, Jastrebarsko, Agrokor vina d.o.o., Zagreb
Dizajn: Sanja Kirinić, Agrokor - odjel za korporativnu promociju i dizajn, Zagreb
Proizvođač ambalaže: Birotehnik d.o.o., Oroslavje, Dabić d.o.o., Zagreb, Vetropack Straža, Hum na Sutli
 

Kategorija: AMBALAŽA HRVATSKOG PROIZVODA/SERIJE – OTOČNI PROIZVOD

Proizvod: HIB - pogača od suhih smokava s otoka Visa
Vlasnik proizvoda: Poljoprivredni obrt Brojne, Vis
Dizajn: Ivana Vučić, Orsat Franković, Laboratorium d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Kerschoffset d.o.o., Zagreb
 

Kategorija: EKO CROPAK 2011 - Cjeloviti doprinos zaštiti okoliša s aspekta gospodarenja ambalažom i ambalažnim otpadom

Projekt: Uspostava sustava odvojeno prikupljenog otpada
Vlasnik projekta: Međimurska županija
Skupština Međimurske županije sukladno Zakonu o otpadu donijela je 2006. godine Plan gospodarenja otpadom, kojim je predviđen koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, a čiji su osnovni elementi: izbjegavanje i smanjivanje količina otpada, odvojeno skupljanje otpada (primarna reciklaža) te sustavna edukacija stanovništava.
Župan Međimurske županije donio je 2009. godine Odluku o sufinanciranju troškova ovlaštenim sakupljačima u organizaciji sustava sakupljanja i zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpada na  području svih općina i gradova županije.
Svako domaćinstvo na području županije uz kantu za ostatni otpad dobiva vreće za odvojeno skupljanje papira, stakla, višeslojne kartonske, plastične i metalne ambalaže. Ppostignuti su više nego dobri rezultati i što je još važnije, na taj se način smanjila količina otpada za obradu i odlaganje.
Županija se aktivno uključila i u programe edukacije letkom s uputama za postupanje s otpadom pod nazivom „Kam se koje smeće meće“ .U suradnji s nevladinom udrugom ZEON, a temeljem usvojenog Plana gospodarenja otpadom, edukacijski letak tijekom 2007. godine u redizajniranom obliku proširio se na područje cijele županije te su u sustav uključena sva komunalna poduzeća. Edukacijski letak pod nazivom „Ne dvoji nego smeće odvoji“ distribuiran je u svako domaćinstvo.
Glavni cilj je naučiti lokalno stanovništvo kako se postupa s otpadom kako bi se smanjilo njegovo nekontrolirano odlaganje i onečišćavanje okoliša, a u konačnici dobila nova vrijednost.
 
Projekt: Odvojeno skupljanje korisnog otpada na mjestu nastanka
Vlasnik projekta: Grad Križevci
Izvođač: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci
U nastojanju što veće iskoristivosti korisnog otpada i smanjenja količine otpada na odlagalištu, a time i umanjenja troškova odlaganja Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci  u ožujku 2010. godine započinje s projektom odvojenog skupljanja korisnog otpada na mjestu nastanka, na način da je svim pravnim i fizičkim osobama (kućanstvima) na području grada Križevaca i okolnih naselja dodijeljena dodatna posuda u koju se odlažu papirnata i kartonska ambalaža, plastične vrećice, kanistri, prazne plastične boce alkoholnih i bezalkoholnih pića, PVC folija, višeslojna kartonska ambalaža te limenke i konzerve.
Velik postotak izdvojenog otpada rezultat je trogodišnje edukacije građana putem letaka, novina, radijskih emisija, edukativnih radionica za djecu vrtićke dobi, te učenike osnovnih i srednjih škola, na temu važnosti izdvojenog skupljanja otpada za zaštitu okoliša.
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci izdvojeni korisni otpad prikuplja jednom mjesečno i odvozi u pogon za sortiranje po frakcijama (vrstama otpada), balira i predaje na daljnju oporabu. Tim projektom volumen odloženog otpada na odlagalištu smanjio se 30 posto, dok se količina izdvojenog papira iz kućanstava od ožujka 2010. do danas povećala 40 posto. Gledano s aspekta reciklaže papirne komponente na godišnjoj razini, dolazi se do uštede 1050 m3 drvne sirovine, 9000-18000 m3 vode, 25 posto energije potrebne za proizvodnju nove sirovine te se 60 posto smanjuje zagađenje zraka. Sličan izračun mogao bi se primijeniti i na ostale frakcije otpada dobivene procesom izdvojenog skupljanja na mjestu nastanka.

 

Sve nominirane za CROPAK 2011 pogledajte ovdje. (pdf 10 Mb)