Stručna literatura

Prirucnik o sljedivosti

Priručnik je namijenjen tvrtkama koje proizvode i/ili koriste ambalažu za prehrambene proizvode i izvor je izuzetno korisnih informacija vezanih uz cjeloviti sustav sljedivosti ambalaže i proizvoda od izvora do ušća, odnosno do krajnjeg korisnika - potrošača.

Pitanja zaštite potrošača, točnije sigurnosti hrane, potakla su Europsku komisiju na donošenje niza direktiva i uredbi u tom smislu. Takav je zakonski okvir uveo obvezu sljedivosti, koja u slučaju rizika omogućuje identificiranje svih sudionika u proizvodnom lancu.

Više


Ambalaža za pakiranje namirnica

dr. sc. Ivan Vujković, dr. sc. Kata Galić, dr. sc. Martin Vereš

Dvadeseto stoljeće karakterizirano je brzim razvojem u području ambalaže i pakiranja. Najizrazitija karakteristika tog razdoblja ogleda se u razvoju, promociji i proizvodnji novih vrsta ambalažnih materijala i ambalaže općenito. Zahvaljujući napretku u području pakiranja, došlo je do ekspanzije modernog načina prodaje namirnica. Uvidjelo se da uspjeh na tržištu uvelike ovisi o vrsti ambalaže, njezinoj kvaliteti, dizajnu ... Na temelju toga pokazala se potreba za stručnim osposobljavanjem i pripremom kadrova za rad u području pakiranja namirnica.

Sveučilišni udžbenik “Ambalaža za pakiranje namirnica” grupe autora (dr.sc. Ivan Vujković, dr.sc. Kata Galić, dr. sc. Martin Vereš), u izdanju Tectusa d.o.o., Instituta za ambalažu i tiskarstvo, Zagreb, odgovor je na popunjavanje literarne praznine koja je do sada vladala na tom tematskom području u cijeloj regiji.
Više