HURA-ina analiza

Prihodi agencija za tržišno komuniciranje u prošloj godini porasli za četvrtinu, uz gotovo pola milijarde kuna izvoza

Agencije članice Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), koje predstavljaju tri četvrtine ukupnih oglašivačkih budžeta u zemlji, u 2021. godini prihodovale su ukupno 2,2 milijarde kuna, što je porast od oko 25 posto u odnosu na 2020. Nakon neizvjesne 2020. godine, komunikacijske su agencije pokazale da su važan dio domaćega gospodarskoga napretka te svojim kvalitetnim radom nastavile unaprjeđivati vlastito poslovanje, ali i cijelo tržište, pokazala je analiza u kojoj su korišteni javno dostupni podaci u bazi FINA-e (info.BIZ).

HURA je vodeća strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj i okuplja 55 agencija, među kojima su neke od najboljih i najnagrađivanijih na ovim prostorima. Oporavak globalne gospodarske slike nakon neizvjesne prve pandemijske godine i rast broja članica HURA-e rezultirali su u prošloj godini prihodima većima za četvrtinu u odnosu na 2020. godinu. Osim ukupnih prihoda, rasli su i prihodi od izvoza, i to za oko 43 posto u odnosu na 2020. godinu, na razinu od gotovo 463 milijuna kuna fakturirana u inozemstvo.Ohrabrujuća je činjenica u 2020. godini bila očuvanje broja zaposlenih, unatoč padu prometa, a taj se pozitivan trend nastavio i u 2021., koja je donijela i blagi porast broja zaposlenih od dva posto, na ukupno 1198 zaposlenika. Svi podaci ukazuju na kontinuiranu stabilnost industrije, a svojim rezultatima domaće agencije dokazuju da su kvalitetom i kreativnošću svojih usluga sve relevantnija točka europske, ali i globalne karte.

Više...

Datum objave: 12.10.2022., 16:18